Umělecké techniky K1 Erasmus+

V školskom roku 2019/2020 škola Ave Art Ostrava realizovala projekt programu Erasmus+ vedený pod názvom “Umělecké techniky”. Projekt bol rozdelený na dve odborné mobility realizované v období od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2020. Prvná mobilita prebiehala na partnerskej škole La Escuela de Arte de Sevilla v období od 26. 1. do 14. 2. 2020. Mobility sa zúčastnilo 9 žiakov z 2. – 3. ročníku, ktorý získali nové znalosti a zručnosti v oboroch Umelecké techniky aplikované na stenu (murální technika), ateliér keramických obkladov (4 žiaci) a Umelecké smaltovanie (5 žiakov). Druhá mezinárodná odborná mobilita sa uskutočnila na našej Súkromnej škole umeleckého priemyslu Hodruša – Hámre. Žiaci sa zúčastnili mobility v obore Výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňov – technika cizelovania v počte 6 osôb z 2. – 4. ročníka. Žiaci získali nové vedomosti a zručnosti v období od 26. 1. do 14. 2. 2020. Cielom odbornej stáže je zlepšenie zručností, znalostí a kompetencií osôb v počiatočnom odbornom vzdelávaní a žiak okrem získania jedinečných skúseností, znalostí a zručností dostane: Certifikát ECVET od partnerskej školy, Europass mobility, Europass dodatok k osvědčeniu.