TALENT-UMENIE-KUMŠT 2020

Dávame do pozornosti, že aj tento rok organizuje naša škola v spolupráci s MŠ VVaŠ SR výtvarnú súťaž “TUK” Talent, umenie, kumšt, ktorá je určená pre talentované deti, ktoré navštevujú základné školy. Blíži sa uzávierka odoslania prác, ktorá je 17. februára 2020 (z objektívnych dôvodov budeme akceptovať aj práce, ktoré prídu najneskôr do 10.februára). Bližšie informácie o súťaži nájdete na http://www.tuk.sk/?fbclid=IwAR05XsqD289FsF7yw_FAoYq9XIv3cu_QiEW_vNOjYR_HGZVn_mfvDMGXXh8