SÚŤAŽ

Žiacka školská rada vyhlásila v mesiaci december súťaž o najkrajšie vianočne vyzdobenú triedu. Tá trieda, ktorá podľa poroty bude najkrajšia, získa poukaz na neskúšanie. Vyhlásenie výsledkov bude 20. 12. 2019.