VYNIKAJÚCI ÚSPECH NAŠEJ ŠKOLY!

Súkromná škola umeleckého priemyslu sa dňa 23.9.2019 zúčastnila otváracej konferencie k Európskemu týždňu odborných zručností pod názvom “Budúcnosť vzdelávania pre trh práce”. Konferencia sa konala v hoteli Austria tred v Bratislave a jej organizátorom bol ŠIOV v spolupráci MŠVVaŠ SR – sekciou celoživotného vzdelávania a MPSVaR SR. Súčasťou konferencie bola aj prezentácia odborných zručností najlepších stredných škôl na Slovensku, do ktorej bolo vybraných len 20 škôl. Naša škola získala na prezentácii milé ocenenie ako škola, ktorá mala najkreatívnejší “stánok”. Výhrou bola sladká odmena. Ďakujeme organizátorom za skvelú akciu.