SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠK. ROKA 2018/2019

27. júna si naši žiaci poslednýkrát v tomto školskom roku vypočuli zvuk školského zvončeka. Triedni učitelia im odovzdali vysvedčenia, pochvaly, ale aj pokarhania. Pán riaditeľ spolu so zástupcami potom ocenili najlepších študentov školského roka, ktorých navrhli triedni učitelia, vychovávatelia a ostatní vyučujúci. Z 1. A triedy boli ocenení: Jessica Vnenčáková, Tereza Kuchárová, Jakub Adamkovič a Elizabeth Gálová. Z 2. A triedy dostali ocenenie Stanka Janovská, Romana Fričová a Elizabeth Vojteková. Z 3. A triedy sa stali naj študentami Samo Koment, Benjamín Papánek a Ema Koralová. V 3. B to boli Natália Štrbová a Karin Petrová. Žiaci boli ocenení najmä za výborný prospech, reprezentáciu školy a úspechy v rôznych súťažiach. Všetkým blahoželáme a veríme, že sa stanú inšpiráciou aj pre ostatných žiakov.