PRIJÍMANIE DO VYŠŠÍCH ROČNÍKOV

Milí študenti, oznamujeme Vám, že prijímanie do vyšších ročníkov sa uskutoční dňa 26. augusta 2019. Presné pokyny budú uchádzačom zaslané poštou.