PLENÉR 2019

Žiaci druhého ročníka absolvovali povinný kurz Plenér, čiže maľbu v prírode. Spolu s prvákmi, ktorí tam mali plavecký kurz, sa vybrali do Štúrova. Pod odborným vedením Mgr. Forgáčovej sa venovali jednotlivým maliarskym technikám, pomocou ktorých stvárňovali rôzne prírodniny, ale aj známu Baziliku v Ostrihome. Keďže bolo počasie naozaj horúce, v poobedňajších hodinách sa druháci vybláznili na kúpalisku. Krásny týždeň sme ukončili už tradičnou grilovačkou.