INTERNÁ ČASŤ MATURITNEJ SKÚŠKY

V dňoch 21. – 23. mája 2019 sa uskutoční na našej škole interná časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, z cudzích jazykov a z odborných predmetov. Našim štvrtákom prajeme veľa síl do učenia počas akademického týždňa a šťastnú ruku pri výbere otázok.