ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

Vážení rodičia, milí žiaci! Oznamujeme Vám, že zápis žiakov do 1. ročníka na štúdium v školskom roku 2019/2020 sa uskutoční dňa 9. apríla 2019 (utorok) v čase od 8:00 – 11:00 v priestoroch školskej jedálne. Všetky potrebné informácie obdržíte prostredníctvom listovej korešpondencie.