TALENTOVÉ SKÚŠKY 2019

Vážení rodičia, žiaci, priatelia! Oznamujeme Vám, že 1.kolo talentových skúšok na našu školu sa uskutoční 1. apríla 2019 (pondelok). Tešíme sa na Vás!