OCENENIE PRE MGR. KARNASA

Práve v predvianočnom čase udelilo Pohronské osvetové centrum v Žiari nad Hronom nášmu kolegovi, vynikajúcemu učiteľovi a skvelému človeku Mgr. Ondrejovi Karnasovi ocenenie za jeho veľký prínos do umenia, fotografie a spoluprácu. Gratulujeme!