IMATRIKULÁCIE PRVÁKOV

Minulý týždeň naši tretiaci zorganizovali, už tradičné imatrikulácie prvákov, ktoré znamenajú akési zasvätenie do radu umelcov z Hodruše. Rôznymi vtipnými úlohami prváci preukázali, že medzi našich umelcov zapadli tak ako sa patrí.