BURZA POVOLANÍ

Minulý týždeň sa naša výprava na čele s Mgr. Karnasom a p. Galetom vybrala na burzy povolaní do Martina a Seredi, kde spolu so žiakmi prezentovali pred žiakmi základných škôl našu školu a odbory, ktoré sa vyučujú. Záujemcov bolo dosť, a tak veríme, že sa spoločne uvidíme v školskom roku 2019/2020.