OKAMIH VÝRAZU

Pohronské osvetové stredisko v spolupráci so Súkromnou strednou umeleckou školou organizuje tvorivé dieľne pre širokú verejnosť, ale aj pre amatérskych fotografov pod názvom Okamih výrazu. Nosnou témou tohto workshopu je interiér krajiny. Hlavným lektorom je náš kolega a výborný fotograf Mgr. Ondrej Karnas. Podujatie sa uskutoční dňa 18.10.2018 od 9:00 hod. v priestoroch školy SSUŠ. Vstupné je 1 euro. Tešíme sa na Vás.