NÁVŠTEVA STREDOSLOVENSKEJ GALÉRIE V BANSKEJ BYSTRICI – VÝSTAVA BLAŽEJ BALÁŽ GHOSTWRITER

Dňa 17. mája sa študentky 3.A triedy z odboru propagačná grafika zúčastnili výletu do Banskej Bystrice s cieľom navštíviť Stredoslovenskú galériu a Akadémiu umení. V Stredoslovenskej galérii sme si pozreli výstavu slovenského umelca z Trnavy Blažeja Baláža ghOstwriter, ktorého tvorba je známa radikálnou angažovanosťou a politickou aktivitou. Autorovým dominantným spôsobom vyjadrovania sú texty, ktorých podklad tvoria kartónové krabice. Kartónové krabice sú metaforou večne dobiehajúcej časti Európy, ktorá bude možno navždy pre “západ” len baliarňou komodít určených na vývoz. Baláž vo svojej tvorbe nekompromisne hodnotí vzťah východu a západu. Po podnetnej a zároveň edukačnej prehliadke jeho tvorby sme sa pustili do aktivít nadväzujúcich k výstave. Našou prvou úlohou bolo vytvoriť “báseň” z náhodne poskladaných slov, čo nás veľmi bavilo. Tvorba kolektívnej básne nás ale tak pohltila, že sme stihli už len nasledujúcu úlohu a to vytvoriť tajný odkaz, ktorý sme systémom vypichávania “napísali” na náš podklad a potom sme už utekali do Akadémie umení. V Akadémii sme si chceli pozrieť prehliadku semestrálnych prác študentov v letnom semestri, takzvaný prieskum. Mgr.art. Linda Holodová