LETNÝ PRIESKUM V AKADÉMII UMENÍ

Kroky grafičiek 3.A triedy smerovali aj do Akadémie umení v Banskej Bystrici. Na pôde Akadémie umení, konkrétne na jednej z jej fakúlt – Fakulte výtvarných umení, si prešli všetkými katedrami a pozreli tvorbu študentov. Mali šťastie aj na obhajoby niektorých prác, čiže videli ako takéto obhajoby na vysokej škole vyzerajú. Pozreli si všetky ateliéry a mali možnosť sa porozprávať nielen so študentami Akadémie, ale aj pedagógmi a vedúcimi katedier. Naskytla sa aj možnosť dať si koláčik, ktorý bol súčasťou jednej práce.  Mgr.art. Linda Holodová