OBHAJOBY PRAKTICKEJ ČASTI OZ

V piatok, 11. 5. 2018, mali naši štvrtáci neľahkú úlohu. Čakala ich obhajoba praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, ktorej predchádzala ich mesačná práca. Naši maturanti to zvládli veľmi dobre, a tak ich v nasledujúcom týždni čaká študijné voľno pred ústnou časťou maturitnej skúšky. Tá sa začne 21. mája, pričom ich čakajú skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, z anglického jazyka, no a samozrejme, aj z odborných predmetov. Držíme im všetkým palce, aby aj táto časť dopadla tak dobre ako ich obhajoby.