EXKURZIA TRIEDY 3.B

Dňa 3. mája sa študenti 3.B triedy zúčastnili náučnej exkurzie do Banskej Štiavnice. Navštívili Galériu Jozefa Kollára, kde mali možnosť vidieť množstvo architektonických, maliarskych a sochárskych prác. Výstava bola obohatená originálmi grafík, ktoré dotvárali edíciu Stopy. Po návšteve galérie študenti pracovali na projektovej časti, ktorá súvisela s vyučovaním dejín výtvarnej kultúry. V Banskej Štiavnici si tak mohli overiť nadobudnuté vedomosti o architektúre od gotiky po klasicizmus.