CELOSLOVENSKÉ KOLO SOČ

Dňa 27. apríla 2018 sa uskutočnilo celoslovenské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti v Žiline, kde sme mali zastúpenie aj my. Naši tretiaci Sebastián Bielich, Matúš Gajdoš a Edina Kováčová sa uchádzali o popredné priečky so svojou prácou o Avarskom vojakovi z Komárna. Vďaka ich talentu, šikovnosti a odbornosti sa umiestnili na 1. mieste, za čo si získali obdiv nielen v Žiline, ale aj u nás, v Hodruši. Blahoželáme!