ĎALŠÍ ÚSPECH

Naši výtvarníci sa zapojili do výtvarnej súťaže, ktorá bola vyhlásená pri príležitosti Svetového dňa vody. Do súťaže sa zapojilo 45 výtvarných prác z rôznych umeleckých škôl. Ocenené boli však len 4 práce. Medzi nimi aj práca “Veľryby” od nášho Nikolasa Žilovca z 1.A. Práve on získal cenu od prezidenta AVS p. Ing. Hrehu. Na fotografiách si môžete pozrieť, ako to vyzeralo na vernisáži a oceňovaní prác žiakov. Nikolasovi blahoželáme!