VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK KONANÝCH DŇA 4.4.2018

Vážení rodičia, milí žiaci! Prinášame vám výsledkovú listinu žiakov, ktorí úspešne absolvovali talentové skúšky konané dňa 4.4.2018 a boli prijatí do 1. ročníka na štúdium v školskom roku 2018/2019 na Súkromnej strednej umeleckej škole v Hodruši-Hámroch. /files/1522851470_Vysledky-talentovych-skusok.docx