Nové umělecké techniky K1 ERASMUS+

2017-1-CZ01-KA116-034495

7 vybraných žiakov Súkromnej strednej umeleckej školy AVE ART Ostrava sa od 28. 1. 2018 – 15. 2. 2018 zúčastní odbornej stáže na Súkromnej strednej umeleckej škole Hodruša-Hámre na Slovensku v rámci projektu “Nové umělecké techniky”. Odborná stáž je financovaná z programu Erasmus+ a je zameraná na obor Plošné a plastické rytie, ktoré zahŕňa zvolenú techniku a to ručné rytie kovov a výroby grafiky z medirytu. Kurz je zameraný na: – vedomosti o kovoch a drahých kameňoch, – zručnosti spojené s prístrojmi a technickým vybavením pri práci s kovmi a drahými kameňmi, – technologické postupy spojené s prácou s kovmi a drahými kameňmi.