PROJEKT LIVEART ERASMUS+

Vážení žiaci, rodičia a pedagógovia, sme radi, že Vám môžeme oznámiť, že v školskom roku 2017/2018 nám bol schválený projekt programu Erazmus+ s názvom LiveArt. Projekt je zameraný na odbornú stáž a mobilitu žiakov. Našim cieľom v projekte je spoločne so školu AVE ART Ostrava http://aveart.cz/ podporiť medzinárodnú „živú” spoluprácu medzi inštitúciami. Tvoriť „živé” – súčasné umenie pomocou moderných technológií aplikovateľných v praxi. Rozvíjať schopnosti kooperácie a komunikácie. Spolupracovať pri vzdelávaní a výchove svojich študentov, predovšetkým, v oblasti odbornej prípravy v umeleckých odboroch. V rámci študentskej mobility bude zapojených 15 žiakov + 2 náhradníci z 2. – 4. ročníka. Prednostne sme vybrali študentov, ktorí sú schopní vo väčšej miere využiť získané zručnosti zo zvolenej oblasti odbornej stáže. Študentov z 1. ročníka sme nevyberali, keďže nemajú ešte žiadne získané znalosti v študijnom odbore.  Výber bol zameraný na: – Študentov, ktorí počas štúdia ukázali svoje umelecké kvality a vedúci odboru     potvrdzujú ich umeleckú kvalitu. – Študentov s dobrým prospechom (to potvrdí triedny učiteľ). – Študentov s minimálnym počtom zmeškaných hodín (tiež potvrdí triedny učiteľ). – Študentov doporučených výtvarnými pedagógmi školy. – Študentov, ktorí majú záujem a sú motivovaní k získaniu nových skúseností a zručností.   Hodnotiaca komisia Mgr. Martina Čavojská Mgr. art. Linda Holodová Mgr. Ondrej Karnas Mgr. Michaela Forgáčová   Dňa 2.10.2017 došlo k výberu 15 žiakov + 2 náhradníci 2.A Figuliová Aneta Korálová Ema Papánek Benjamín 2.B Dvorská Kristína Heglasíková Natália Koperová Tamara Matušíková Barbora Petrová Karin Priebera Filip 3.A Ďurdáková Stanislava Andrejuvová Simona Kmeťová Barbora Sádecká Mária Vajdová Katarína 3.B Sadyová Aneta Náhradníci: Senčáková Monika, Nestrašilová Michaela