PREZENTÁCIA ŠKOLY

27. septembra 2017 sa naša škola zúčastnila veľmi zaujímavého podujatia Lekvár na jednotku. Základná škola na Ulici Dr. Jánskeho v Žiari nad Hronom v spolupráci s Pohronským osvetovým strediskom a MsKC v Žiari nad Hronom usporiadali už 5. ročník varenia tradičného slivkového lekváru, ktorého súčasťou bola aj prezentácia okolitých odborných stredných škôl. Naši pedagógovia spolu so žiakmi prezentovali študijné odbory a malí školáci boli nadšení. S radosťou sa zapájali do aktivít, ktoré boli súčasťou prezentácie našej školy. Na fotografiách si môžete pozrieť ako to tam veselo vyzeralo.