VALENTÍNSKE PREDSTAVENIE

Presne na Valentína, 14.2.2017, sme sa s našimi štvrtákmi vybrali do Divadla J. G. Tajovského v Zvolene na veľmi poučné predstavenie Orol tatranský. Študenti sa vďaka tomuto predstaveniu preniesli do 19. storočia a do čias, kedy žil a tvoril Ľudovít Štúr. Atmosféra v divadle bola úžasná, takisto ako aj výkony hercov. Všetci sme si odniesli výborný kultúrny, ale aj edukačný zážitok.

OROL TATRANSKÝ