TRIEDNA SCHÔDZA RODIČOV 4.A,4.B

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že dňa 7.5.2017 (piatok) o 12:00 hod. v 4.B triede sa uskutoční triedna schôdza rodičov žiakov 4.A a 4.B tried. Účasť je povinná. V prípade neúčasti, prosím, kontaktujte triednu profesorku Mgr. Kleinovú.