SZABÓOV GRAFICKÝ LUČENEC

Aj tento rok sme sa zapojli do grafickej súťaže Szabóov grafický Lučenec, ktorú vyhlasuje primátorka mesta Lučenec PhDr. Alexandra Pivková. Tento rok to bol už 20. ročník celoslovenskej a 13. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže. Naša študnetka Monika  Sklenková (2.A) získala za svoju prácu Cenu primátorky mesta Lučenec. Blahoželáme!