SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠK. ROKA 2016/2017

Všetkým žiakom oznamujeme, že slávnostné ukončenie školského roka sa uskutoční dňa 29.6.2017 (štvrtok) o 10:00 hod.