KOŽAZ 2017

Minulý týždeň absolvovali naši tretiaci povinný Kurz ochrany života a zdravia na Počúvadle. Počas 4 dní sa zúčastnili turistických pochodov na Sitno či Richňavské jazero. Okrem toho získali poznatky z topografie a zdravotníckej prípravy.