JUVYR 2016

Štátny inštitút odborného vzdelávania organizoval v novembri už 25. ročník výstavy JUVYR – Juniorské dni remesiel, na ktorej sme, samozrejme, nechýbali ani my. Nielenže sme mali možnosť odprezentovať naše umelecké odbory, práce a výrobky študentov, ale dokonca sme obdržali plaketu a ďakovný list od riaditeľa ŠIOV-u JUDr. Ing. Michala Bartóka za zásluhy o rozvoj stredného odborného vzdelávania a prípravy.