VYHODNOTENIE TUK 2016

Počas krásneho slnečného dňa, v piatok 15. 4., organizovala naša škola slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej výtvarnej súťaže Talent-Umenie-Kumšt. Odovzdávanie ocenení bolo spojené aj s prezentáciou súťažných prác, ale takisto s prezentáciou prác našich žiakov. Zavítali k nám vzácni hostia, ktorí boli pozvaní na odovzdávanie cien pre víťazov. Ocenenia si prevzali žiaci, ktorých práce vyhodnotila odborná porota ako najlepšie. Veď sami si môžete pozrieť, ako to v piatok u nás vyzeralo.http://www.portal.panoramapro.sk/index.php/spravy-50/9269-v-tuk-sa-vratil-do-hodruse?hitcount=0