TRIEDNA SCHÔDZA RODIČOV 3.A, 3.B

Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na triednu schôdzu rodičov žiakov tried 3.A a 3.B, ktorá sa uskutoční v piatok 22.4.2016 o 12.00 hod, v 3.A triede. Vaša účasť je nutná, v prípade neúčasti kontaktujte triednu učiteľku Mgr. Kleinovú