TRIEDNA SCHÔDZA RODIČOV 2.A

Srdečne Vás pozývame na triednu schôdzu rodičov žiakov 2.A triedy, ktorá sa uskutoční 22.4. 2016 (piatok) o 12.30 hod. v 2.A triede. Vaša účasť je nutná. V príprade neúčasti, prosím kontaktujte triednu učiteľku Mgr. Kmeťovú.