TRIEDNA SCHÔDZA 1.A

Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na triednu schôdzu rodičov žiakov 1.A triedy, ktorá sa uskutoční v piatok 22.4.2016 o 12.30 hod. v 1.A triede. V prípade neúčasti, prosím, kontaktujte triednu učiteľku Mgr. Búriovú