TALENTOVÉ SKÚŠKY 2016

Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme Vám, že talentové skúšky pre školský rok 2016/2017 sa uskutočnia dňa 23.3.2016 (streda) o 7.30 v budove školy. Kritéria hodnotenia talentových skúšok si môžete pozrieť v prílohe. /files/1459497963_Kriteria.docx  Celý harmonogram skúšok bude k dispozícii pri prezentácii účastníkov vo vestibule školy. Takisto máte možnosť objednať si obed v školskej jedálni. Tešíme sa na Vás!