SVETOVÝ DEŇ VODY 2016

Aj tento rok sme sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže, ktorú vyhlasuje Ministerstvo životného prostredia SR k Svetovému dňu vody. Tento rok sa do súťaže zapojilo 7 škôl, 32 študentov a bolo doručených 44 diel. Vďaka našej študentke Stanke Ďurdákovej z 1.A triedy sme získali 1. miesto a cenu Ministerstva životného prostredia SR za fotografiu “Vodný vesmír”. Nestačili na nás ani školy z Bratislavy, Košíc či Žiliny. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční 7. apríla 2016 v Incheba Expo Clube v Bratislave v rámci odbornej konferencie s názvom Voda a zamestnanosť na výstave CONECO – RACIOENERGIA. Stanke blahoželáme!