REVIŠTSKÉ PODZÁMČIE 2016

Ako každý rok, tak aj teraz ukončili školský rok zamestnanci SSUŠ tradičným stretnutím pri jazere na Revištskom Podzámčí. Pochutnali sme si na výbornom guláši a grilovaných rybách, o ktoré sa postarali Mgr. Karnas, Ing. Švihla a p. Galeta. Zasúťažili sme si vo vedomostnom kvíze, oddýchli sme si a hlavne zabavili sa všetci spoločne. Milí kolegovia, aj Vám prajeme krásne letné dovolenkové dni!