KREATIVITA MLADÝCH GRAFIKOV

Naši žiaci sa zapojili do 8. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže stredných škôl SPEKTRUM MLADOSTI 2016. Túto súťaž organizuje Stredná umelecká škola v Handlovej pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. V kategórii Plagátová tvorba a logo získali Čestné uznanie naše dve grafičky Mirka Lešíková a Hanka Paulíková (obe 4.AS). V kategórii Obalový materiál získal 3. miesto Jožko Šabo (GVK). Blahoželáme!