ĎALŠÍ UNIKÁT Z NAŠEJ TVORBY

4. júna 2016 otvárali letnú sezóna v hoteli Salamandra v Banskej Hodruši, na ktorú pozvali aj nás. Naši žiaci prezentovali pred niekoľko stovkami návštevníkov remeslo, ktoré čoraz viac láka a zaujíma širokú verejnosť. Naši žiaci pomáhali návštevníkom pri razení mincí s logom hotela, pričom raznicu sami vyrobili na odbornom výcviku. Najväčším úspechom však bolo odhalenie sochy salamandry, ktorú zhotovili náš bývalý majster Majo Volentier a náš žiak Dano Klucha. Okrem toho čakalo na ľudí veľa iných atrakcií, ako napríklad ukážky zásahov hasičov, jazda na koňoch, otvorenie bikeparku a podobne.