ĎAKOVNÝ LIST Z RÍMA

Pán Peter Dvorský nám poslal ďakovný list za to, že sme sa zúčastnili podujatia Zlato Slovenska, ktorého cieľom bola prezentácia mladých talentovaných žiakov v oblasti remesla a umenia. Aj my ďakujeme za to, že sme mohli prezentovať našu školu v Ríme.