BOLI SME V RÍME…

Slovenský inštitút v Ríme v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Taliansku a agentúrou TA.DE.S. (Talentované deti Slovenska) uviedli  7. apríla 2016 prezentačný program Zlato Slovenska, ktorého cieľom bolo predstavenie prác talentovaných detí a mládeže zo Slovenska. Večer otvoril riaditeľ Slovenského inštitútu v Ríme Peter Dvorský a riaditeľka agentúry TA.DE.S Gabriela Trebuňáková a priblížili hosťom výsledky práce a úsilia talentovaných výtvarníkov, reštaurátorov, hudobníkov, spevákov, šperkárov, rezbárov a kováčov, ale aj aktivity agentúry.  Podujatie ponúklo prehliadku modelov a originálnych šperkov študentov Slovenskej súkromnej umeleckej školy v Hodruši-Hámroch, ktoré ocenili na mnohých súťažiach doma i v zahraničí, a hudobné a spevácke vystúpenia rómskych študentov Súkromného hudobno-dramatického konzervatória v Košiciach a Školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach. Pozvané publikum vysoko ocenilo úsilie slovenských študentov našej školy a vysokú profesionálnu pripravenosť účinkujúcich Martina Šimeka a Edinu Kováčovú ako budúcich šperkárov.