TRIEDNA SCHÔDZA RODIČOV 3.AS

Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na triednu schôdzu rodičov 3. AS triedy, ktorá sa uskutoční dňa 26. septembra 2014 o 12.30 hod. v 3. AS triede. V prípade neúčasti, prosím, kontaktujte triednu učiteľku Mgr. Švecovú.