TRIEDNA SCHÔDZA 2.A

Srdečne pozývame rodičov žiakov 2.A triedy na triednu schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 1.4.2015 o 12.00 hod. v 2.A triede. V prípade neúčasti, prosím, kontaktujte triednu profesorku Mgr. Kleinovú!