OBHAJOBA KLAUZÚRNYCH PRÁC 2015

Počas minulého týždňa naši študenti absolvovali povinné klauzúrne práce, v ktorých mali preukázať nadobudnuté teoretické, ale hlavne praktické vedomosti zo svojich študijných odborov.Dňa 8.6.2015 sa konali obhajoby týchto prác pred odbornou komisiou, ktorá si práce pozorne pozrela a ohodnotila. Niektorí študenti to zvládli naozaj bravúrne, iní s menšími nedostatkami, ktoré však určite v priebehu ďalšieho štúdia odstránia. Vo fotogalérii si môžete pozrieť niekoľko fotografií.